Khóa Học Pha Chế, Quản Lý & Vận Hành Chuyên Nghiệp

15,000,000 

  • Thời gian học: 20 buổi, 3h/buổi
  • Đối tượng: Người đi làm, theo nghề pha chế
  • Ưu đãi: Đảm bảo học viên khi kết thúc khóa học được giới thiệu việc làm và cấp chứng chỉ của công ty
Danh mục: