Khóa Học Cà Phê Máy

3,500,000 

  • Thời gian học: 6 buổi, 3h/buổi
  • Đối tượng: Baristar chuyên nghiệp, thích cà phê
  • Ưu đãi: Được cấp chứng chỉ của công ty.
Danh mục: